Senteret sitt bannerbilde
Timebestilling

OBS! For tiden kan timer ikke bestilles på sms eller nett

Konsultasjon med lege kan avtales på på telefon 6707 3200.

 

 Fornyelse av resepter kan gjøres på helsenorge.no

Timebestilling

Hakadal legekontor har ansvar for å tilby legehjelp til våre listepasienter i åpningstiden 8.30-16.00 alle hverdager. Dette gjelder både ø-hjelpstimer og planlagte konsultasjoner.

Noen ganger kan det bli forsinkelser hos oss grunnet akutt syke pasienter som må prioriteres. Vi ber om forståelse for dette. Time på dagen etterstrebes ved akutte problemstillinger.

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp-time samme dag, ønsker vi at du ringer oss på telefon 67073200. Ring så tidlig som mulig på dagen. Forklar hva det gjelder og hvorfor det haster.

 

Det er ikke anledning til å ta opp andre problemstillinger på akutt-timer. På akutt-timer vil du ikke alltid komme til fastlegen din.

Ved fulle timelister vil lege vurdere om det er behov for time samme dag. Noen ganger vil vurderingen være at det kan vente. Dersom hjelp kan vente settes du opp på ordinær time. Disse gir mere rom for tid, og er stort sett hos fastlegen.

Ny Fastlegeforskrift sier at man har rett til vanlig legetime innen 5 arbeidsdager. (Akutt legetime får man alltid samme dag) Dersom fastlegen din har lengre ventetid på vanlige timer enn 5 arbeidsdager, vil du få tilbud om time hos en av de andre legene på senteret. Dersom du alikevel ønsker time hos fastlegen, kan det være at du må vente litt lengre. Det kan være lurt å bestille time i god tid.

Avbestille time, eller endre timeavtale

 Avbestilling av time kan gjøres via helsenorge.no

Hjemmebesøk

Fastlegen kan om nødvendig komme på planlagte hjemmebesøk. Gjør avtale selv med fastlegen om dette.

Ved øyeblikkelig hjelp-besøk hele døgnet, ring Nittedal Legevakt eller 113 (Ambulanse).

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Fornyelse av resepter kan gjøres på helsenorge.no

Alle pasienter som ønsker resept; førstegangs-foreskrivning eller fornyelse av årsresept, bes bestille time hos lege for dette i god tid. 

Alle som bruker faste medisiner må komme til konsultasjon hos fastlegen minst en gang årlig for vurdering av medisiner. Dette av hensyn til kvaliteten på behandlingen. 

NB: Dette gjelder ikke vanedannende medikamenter. For resept på vanedannende medisiner, må det alltid bestilles time hos fastlegen.

For mere info, se: www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/e-resept-i-akershus.aspx

 

 

 

Når kan jeg ta blodprøver?

Blodprøver som er bestillt av legen din på forhånd, kan tas på vårt laboratorium mandag-torsdag mellom kl 09.00-11.00 og 13.00-14.00.

Vaksinering

Influensavaksinering: foregår hovedsaklig i oktober/november, når vi har fått vaksiner fra Folkehelsa. Det legges ut informasjon om dette på nettsiden vår når tiden nærmer seg.

Reisevaksinering: Vi har gleden av å tilby denne servicen til våre listepasienter. Det er ikke et tilbud vi er lovpålagt å ha. Dette betyr at ved stor pågang fra syke pasienter, vil reisevaksinering bli nedprioritert. Det er derfor lurt å bestille time snarest mulig og i god tid før reisen, for å gjennomgå reisemål og vaksinestatus med fastlegen. Ta med tidligere vaksinasjonskort om du har. Hver enkelt i husstanden som skal ta vaksine, må bestille egen time hos legen. Mange av reisevaksinene vil kreve to besøk på legekontoret før avreise, med ca 1 måneds mellomrom. Time til reisevaksiner dekkes ikke av folketrygden.