Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Førerkortattest

Førerkortattest krever egen konsultasjon hos legen. Det er lurt å bestille legetime i god tid. Dette da fornyelse av førerkortattest ikke regnes som indikasjon for øyeblikkelig hjelp time.

 

Dersom du bruker briller når du kjører, må du også ha vært til kontroll hos optiker, og optiker må ha fylt ut side 3 i Helseattesten i forkant av legetimen. Helseattesten signeres ikke av lege før optikerattest foreligger.

Dersom du ikke bruker briller når du kjører bil, trenger du ikke optikerattest.

Dette gjelder også førerkortattest for eldre over 75 år.

For personer med diabetes kreves en egen tilleggsattest. Den er endret i henhold til nye helsekrav og på side 2 finnes en oppdatert veiledning med informasjon om helsekravene i førerkortforskriften samt viktig informasjon om diabetes og bilkjøring. Personer med diabetes bes medbringe attesten til legetimen. Se http://www.vegvesen.no/_attachment/332213/binary/579413