På grunn av den pågående Covid-19 pandemien vil all timebestilling foregå pr telefon. Du må derfor ringe inn til vårt sentralbord dersom du ønsker time. Da kan det avtales om du fysisk kan møte til time eller om du kan få time til telefon/ e-konsultasjon

Det vil altså midlertidig bli stengt for både sms og internett timebestilling. 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.