Årets influensavaksine er ventet i uke 42. Frem til 1/12-20 er det kun risikogrupper som vil få tilbud om influensavaksine. Vaksinen vil i år koste kr 50,- i egenandel. Dersom du har frikort vil den vært kostnadsfri. 

Etter 1/12-20 åpnes det opp for at andre også kan få tilgang til vaksine. Dette vil også gjelde på apotek. 

Av smittehensyn vil det bli opprettet timebok for vaksinering i år , slik at for å få influensa vaksine må du bestille egen time. Det vil altså ikke bli drop inn for vaksiner i år.

Har du time hos lege anbefales det at du får satt vaksinen i starten av konsultasjonen.