Umer Niaz starter som fastlege ved Hakadal legekontor 01.02.21. Han overtar etter Zaheer Awan. Umer Niaz er lege i spesialisering i allmennmedisin. 

For tiden er Daniel Harvei vikar i denne stillingen.