Etter sommerferien har det vært økt smitte av Covid-19. Vi vil derfor minne alle våre pasienter om at det fortsatt skal brukes munnbind når du er til konsultasjon.

Dersom du har luftveis symptomer eller er i karantene/ venter på test svar skal du ikke komme fysisk til legekontoret men må ta kontakt pr telefon.