Vi har den siste tiden dessverre hatt mye sykdom både hos leger og personal. Dette har medført både lenger ventetider og endringer av oppsatte timer. 

Vi beklager alle ulempene dette medfører for våre pasienter. Ber samtidig om forståelse for at også leger og helsesekretærer kan bli syke.