I tråd med den generelle åpningen av samfunnet vil inngangsdøren til legekontoret nå holdes åpen. 

Det er fortsatt et krav om munnbind for å komme inn på legekontoret. Dersom det er fullt på venterommet oppfordres det til å vente ute/ i bilen så tett opp til timen som mulig dersom man har anledning til det. 

OBS! Dersom du har symptomer på luftveissykdom eller venter på svar på COVID-test, skal du allikevel ringe for avtale. En lege vil da ta kontakt med deg og avgjøre om du skal komme til kontoret, eller om problemstillingen kan løses via en telefonkonsultasjon.