Dr Joicy Rajakumar har med virkning fra 1 November 2022 sluttet som fastlege ved Hakadal legekontor. Denne stillingen er pr i dag utlyst. Det er kommunen som er ansvarlige for ansettelse av ny fastlege.

 

Vi vil samtidig ønske Dr Sakariya Ahmed velkommen som rullerende vikar ved Hakadal legekontor