Pasienter som tidligere hadde Dr Joicy Rajakumar som fastlege kan fortsatt få legehjelp ved Hakadal legekontor som tidligere. 

Vikar i stillingen er Dr Sakariya Ahmed Abdirahman. Han har jobbet her som rullerende vikar en periode allerede.