Vi kan nå ønske Oksana Kalvaag velkommen som fastlege ved Hakadal legekontor. Hun har overtatt etter Dr Umer Niaz som hun har vikariert for siden i juli 2022. 

Pasienter som tidligere har hatt Umer Niaz som fastlege til automatisk overføres til Dr Kalvaag.